Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu znajdującego się pod adresem http://kamperyakcesoria.pl/jest VGS Rafał Pietrzak, 95-100 Zgierz, ul. Kościuszki 14 NIP: 729-202-66-87, adres email: sklep@kamperyakcesoria.pl , numer kontaktowy: 666-111-100
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2014.1182 j.t.)
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza te dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, m. in. w zakresie dotyczącym danych osobowych, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Przedmiotowa akceptacja oraz wyrażenie zgody przez Klienta jest dobrowolne, jednak nie udzielenie jej w powyższym zakresie uniemożliwia złożenie zamówienia.
 5. Na stronie internetowej Sklepu mogą znajdować się odnośniki umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Sprzedawca nie odpowiada jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron oraz zaleca zapoznanie się z polityką prywatności przez nich ustaloną.
 6. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Sklepu.

 

 1. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień będą przetwarzane i wykorzystywane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. w szczególności w celu zawarcia, zmiany bądź rozwiązania umowy, dostarczenia przesyłki, dokonania rozliczeń oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji).
 2. O ile Klient wyrazi zgodę, dane osobowe zbierane podczas składania zamówień będą przetwarzane i wykorzystywane dodatkowo w celu i w zakresie niezbędnym do przesyłania Klientowi informacji handlowej w formie newslettera. Zgoda Klienta, udzielona w trybie niniejszego ustępu, lub jej brak, nie wpływa na możliwość składania zamówień.
 3. O ile Klient wyrazi zgodę, dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu, w tym dane na temat złożonych zamówień i ich zakresów, będą przetwarzane i wykorzystywane w celu i w zakresie niezbędnym dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów, z przeznaczeniem wyników badań na potrzeby poprawy jakości świadczonych usług. Zgoda Klienta, udzielona w trybie niniejszego ustępu, lub jej brak, nie wpływa na możliwość składania zamówień.

 

 1. Cel i zakres wykorzystywania danych osobowych, o którym mowa w części II. ust. 1 obejmuje udostępnianie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie i operatorzy płatności, w celu realizacji zamówienia.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient podaje następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 3. Klient oświadcza i zapewnia, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi oraz, iż są one zgodne z prawdą.

 

 1. UPRAWNIENIA KLIENTA

 

 1. Klient ma prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich uzupełniania, uaktualniania, oraz do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. W celu realizacji uprawnień o których mowa w cz. III ust. 1 należy zgłosić ten fakt Administratorowi danych, w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres e-mailowy wskazany w cz. I ust. 1 niniejszej Polityki prywatności.
 3. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletterów od Sklepu poprzez wysłanie e-maila pod adres w cz. I ust. 1 niniejszej Polityki prywatności z prośbą o usunięcie jego subskrypcji newslettera z bazy danych Klientów Sklepu.
 4. Przetwarzanie i wykorzystywanie danych Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników badań na potrzeby podnoszenia jakości świadczonych usług możliwe jest po uprzedniej anonimizacji danych. Zgoda Klienta udzielona na przetwarzanie i wykorzystywanie danych Klienta w celu i zakresie wskazanym w niniejszym ustępie obejmuje także okres po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

 

 1. POLITYKA COOKIES

 

 1. Sprzedawca informuje, że podczas korzystania z serwisu internetowego Sklepu w komputerze Klienta instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies").
 2. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 4. Korzystając ze strony internetowej Sklepu, Klient wyraża zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Klient może w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.